06 24 59 44 23 info@g1000.nu

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is een internationale organisatie die in meer dan 100 landen actief werkt aan het verbeteren van het beleid. Ze werken aan gelijkheid en kansen voor iedereen, zodat ieder individu een beter leven heeft.

OECD deelt in een uitgebreid rapport wat het belang is van burgerparticipatie. Daarbij laten ze ook het proces zien hoe er meer burgerparticipatie binnen de overheid kan plaats vinden. Wat extra interessant is dat de G1000 meerdere malen vernoemd wordt.

We hopen dat, onder andere met dit rapport, het belang van een G1000 weer is benadrukt.

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat de OECD geconstateerd heeft? Download het rapport hier.