06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Voedsel is een basisbehoefte maar ook een breed en complex thema. In Brabant weten ze daar alles van. Daar worstelen ze met vragen als: “Hoe gaan we om met een veranderend klimaat?” “Hoe krijgen we een schonere lucht?” “En hoe behouden we een vruchtbare bodem?” En wellicht het meest belangrijk: “Hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving?”. Omdat er geen eenduidig en simpel antwoord is te geven op deze vragen, organiseerde de provincie Noord-Brabant op 19 februari 2019 een Voedsel1000. De Voedsel1000 werkt volgens de systematiek van de G1000 en behandelt een specifiek thema, in dit geval voedsel. Vandaar de naam Voedsel1000.

De deelnemers luisteren naar de introductie van de Voedsel1000

De 420 deelnemers nemen plaats aan één van de 100 tafels en zijn al in gesprek voor de bijeenkomst begonnen is.

De deelnemers aan de Voedsel1000

De techniek van de woordwolk wordt geoefend aan de hand van de namen van de deelnemers. Na deze kennismaking benadrukt moderator Harm van Dijk de ‘spelregels’van de dialoog:

 • Luister naar elkaar
 • Geef elkaar de ruimte
 • Je hoeft het niet met elkaar eens te worden
 • Maak ruimte voor de ander

Na deze introductie worden ze verzocht zich naar een andere tafel te verplaatsen en te zoeken naar mensen die ze nog niet kennen. Het liefst met een andere kleur badge zodat inwoners, ambtenaren, politici, agrariërs en professionals door elkaar komen te zitten.

Met elkaar in dialoog

Na een gesprek van ongeveer 20 minuten vult iedere deelnemer een woord in dat is bijgebleven na het gesprek met drie andere tafelgenoten over Vraag 1. “Wat maakt een toekomstbestendig voedselsysteem belangrijk voor Noord Brabant?” De woorden maken samen een woordwolk.

Aan elke tafel blijft één persoon zitten. De anderen zoeken een nieuwe tafel met deelnemers met een andere kleur badge. Zo zitten agrariërs, ambtenaren, burgers en professionals bij elkaar aan tafel.

Deelnemers vullen een woord in dat hen is bijgebleven

De tweede ronde staat de vraag: “Wat moet er gebeuren om het Brabants Voedselsysteem toekomstbestendig te maken?”. Bewustwording, vleestax, educatie balans, samenwerking en circulair zijn de belangrijkste begrippen.


De laatste vraag is: “Wat kun jij bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem voor Brabant?

Als de drie woordwolken worden samengevoegd levert dat het volgende beeld op:

Alle woorden van de #Voedsel1000

Er volgt een gesprek over de belangrijkste thema’s. Educatie, bewustwording en circulair zijn duidelijk. Balans, vertrouwen en eerlijk worden samengevoegd. Deelnemers kunnen suggesties aandragen en door boe te roepen of te applaudisseren kan men af- of goedkeuring laten blijken. Vleestax krijgt te weinig bijval. Uiteindelijk wordt innovatie omarmd. Evenals volhoudbaar en gezondheid. De zaal is tevreden met het resultaat. Voor de deelnemers die dat niet zijn is er het wildcard vak. Daarin kunnen ze hun eigen thema benoemen.

De deelnemers hebben hun tafel gekozen

De thema’s zijn: 1. Bewustwording, 2. Educatie, 3. Circulair, 4. Balans, vertrouwen, eerlijk, 5. Lokaal, 6. Gezondheid, 7. Volhoudbaar, 8. Innovatie. Daarnaast is er een vak waarin de deelnemers een eigen thema kunnen kiezen: 9. Wildcard.

Samen een voorstel uitwerken

Na een herschikking van de zaal en een korte pauze gaan de deelnemers samen werken aan een voorstel rond het thema van hun keuze. Twee groepen kiezen voor een eigen thema in het vak wildcard.

Een uur later hebben alle groepen de kern van hun verhaal op het scherm staan. Ze worden ondersteund door een tafelsecretaris die wat aan de tafel wordt besproken verwerkt op het scherm.

De tafelsecretaris is dienstbaar aan de groep, luistert en helpt bij het maken van een presentatie.

Secretarissen krijgen van G1000.nu een training. Daarbij hoort het maken van een prezi presentatie, maar ook de houding aan tafel. De secretaris is geen voorzitter, de groep leidt zichzelf.

Een herwaardering van gezonde (op)voeding, een nieuwe norm: lekker, hip en betaalbaar

Na de ronde: Kijken bij de buren, kunnen deelnemers kiezen of ze aan dezelfde tafel verder gaan of op de ‘oranje stoel’ bij een nieuwe tafel aansluiten. Wat eerst een gezamenlijk idee was wordt nu uitgewerkt tot voorstel. Gesterkt door een broodjesbuffet gaan ze aan de slag.

De groepen gaan aan de slag met hun voorstellen. De presentaties krijgen vorm in zeven slides. Na enig aandringen door de moderator leveren de tafelsecretarissen de titels van hun presentaties aan. Hier en daar klinkt applaus als een presentatie af is.

De groepen leggen de laatste hand aan hun voorstel

Als alle voorstellen zijn afgerond volgt de grote opruimsessie. De tafels, bekers, vaasjes, papieren, stoelen en stiften worden door de deelnemers naar de zijkanten van de zaal gebracht.

Is de zaal leeg, op de schermen en deelnemers na, dan is het tijd voor de groepsfoto.

Vanaf de hoogwerker wordt de groepsfoto gemaakt

De stemronde begint als de presentaties draaien. Deelnemers kunnen door middel van een RFID chip in hun deelnemerspas vier stemmen per voorstel uitbrengen.

“Bedankt, Uw stem is ontvangen”

Nadat er stemmen zijn uitgebracht wordt de stemming gesloten. Het resultaat van de stemming is

 1. eerlijke voedselketen (4.2) 43 stemmen
 2. Kringlooplandbouw in vijf jaar (3.4.) 41 stemmen
 3. Eerlijke prijs om circulariteit te bevorderen (3.1.) 37 stemmen
 4. Brabant draait door (3.7.) 36 stemmen
 5. Zorg voor en met voeding! (6.0) 34 stemmen
 6. Brabant gaat circulair (3.6.) 33 stemmen
 7. IMBY – IN MY BACKYARD (8.4) 32 stemmen
 8. Gezond voedselpatroon is een vanzelfsprekende betaalbare eerste keuze (6.3) 30 stemmen
 9. JE MOET KUNNEN KOKEN OM HET TE KUNNEN KOPEN (2.0) 29 stemmen

Dinsdag 12 maart om 17.30 begint het Voedsel1000 Forum in de kantine van de HAS. Deelnemers kunnen bij het verlaten van Voedsel1000 Top van vandaag zich voor het vervolg opgeven.