Maandagavond 15 oktober stemde de Gemeenteraad van Heerenveen in met de voorwaarden die G1000.nu stelt aan samenwerking en gaf zij opdracht aan het college van B&W om namens haar de partnerovereenkomst met G1000.nu te ondertekenen. Daarmee was het partnerschap van G1000.nu en de Gemeente Heerenveen een feit. En is de weg vrij om gezamenlijk de organisatie van de G1000 op te pakken.

De partnerovereenkomst is een cruciaal onderdeel van de samenwerking. G1000.nu kan op basis daarvan de deelnemers van de G1000 garanderen dat de bijeenkomst volledig onafhankelijk verloopt. Dat er niemand is die via een achterdeurtje de uitkomsten toch probeert te beïnvloeden en dat de resultaten door de gemeente serieus genomen zullen worden.

In het verleden werd wel volstaan met een handtekening van een wethouder om het partnerschap te bezegelen. In de praktijk blijkt dit niet voldoende om een onafhankelijk verloop van de G1000 te garanderen. Vandaar dat in Heerenveen gekozen is voor de combinatie van een besluit van de raad en een handtekening van het college, zodat beide zich gecommitteerd hebben aan de waarden van de G1000.
Een exemplaar van de partnerovereenkomst vind je hier:

Partnerovereenkomst G1000Heerenveen getekend

Share This