06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Donderdagavond 8 maart was een spannende avond voor de 9 werkplaatsen van de G1000Steenwijkerland. Zij presenteerden, in een pitch van 7 minuten, de voorstellen waar ze de afgelopen drie maanden aan gewerkt hebben. De toehoorders waren zichtbaar onder de indruk. “Wat een energie hebben al deze mensen in de voorstellen gestoken. Complimenten! Na vanavond op naar het burgerbesluit op 7 april!” twitterde raadslid Jantina Drijfhout die evenals wethouder Oene Akkerman, als belangstellende aanwezig was.

Het spits werd afgebeten door de werkplaats Bewustwording. Zij hebben gesproken met de oprichter van het bedrijf Agrifac. Hij is zich bewust geworden van het belang van duurzaamheid door het lezen van een boek. Nu heeft hij het groenste bedrijf van Nederland. Met een foto van de kerktoren die in het water staat wil de groep Steenwijkerland het belang van bewustwording en energieneutraal laten zien. Het motto van de werkplaats is IK BEGIN. Daarbij heeft iedereen zijn eigen motieven en kan iedereen zijn eigen voorbeeld geven. Het plan heeft drie stappen: 1. aandacht trekken met het beeld van de toren van Steenwijk die in het water staat 2. motiveren met behulp van allerhande campagnematerialen en 3. Een website die voor alle motieven de bezoeker informeert met concrete mogelijkheden.

Om inwoners bewust te maken is informatie nodig. De werkplaats Informeren en leren gaat uit van correcte onafhankelijke informatievoorziening over energiebesparing en duurzame opwekking waarbij inwoners actief benaderd worden. Zij stellen een energiewinkel of energiebus voor waar je makkelijk naar binnen stapt. Informatie kan beter gebundeld worden en makkelijker toegankelijk gemaakt op internet. Op scholen kunnen kinderen lessen in duurzame energie krijgen. Ook wil de werkplaats energieke evenementen organiseren als een solar challenge. Tot slot pleit de werkgroep voor een samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs waar een living lab wordt ingericht om lokaal innovaties uit te proberen en onderwijs naar je gebied te halen. Hun motto is: Informeren, leren en beleven.

De werkplaats Voeding geeft aan dat er veel energie bespaard kan worden met voeding. Zo vindt 75% van de voedselverspilling plaats bij de productie. Eén op de drie vrachtwagens vervoert voedsel of hulpmiddelen voor voedsel. De werkplaats vraagt de gemeente om een voedselvisie, Steenwijkerland krijgt een voedselplatform waar onderwijs, burgers, ondernemers en overheid samen werken om de visie te realiseren. Ze kunnen aansluiten bij het living lab van de groep Informeren en leren. Streekproducten zijn lastig te vinden en kunnen meer gepromoot worden binnen Steenwijkerland. Tot slot is aandacht nodig voor meer bewustwording bij de consument in Steenwijkerland.

Een derde van het energiegebruik in Steenwijkerland gaat op aan mobiliteit. De werkplaats Duurzame mobiliteit wil daar iets aan doen. Bijvoorbeeld door slimme laadpalen te plaatsen en het verkeer in de stad emissievrij te maken. Daarvoor is het belangrijk dat er voldoende laadpalen in Steenwijkerland komen. De werkplaats stelt een actief beleid van de gemeente voor. Bij de provincie kan meer gepleit worden voor emissievrije bussen. Hetzelfde geldt voor de busjes die pakjes bij particulieren en goederen voor winkels bezorgen. Er bestaan landelijke ‘Green Deals’ en projecten voor duurzaam vervoer en autodelen waar Steenwijkerland haar voordeel mee zou kunnen doen.

Alle gebruikers van Steenwijkerland voorzien van duurzame energie die in Steenwijkerland is opgewekt. Te beginnen bij 40% van het elektrisch verbruik duurzaam in 2022 oplopend naar 75% in 2030. Dat is het doel van de werkplaats Zon en Wind. Voordeel is dat dan de energie-inkomsten ook in de gemeente zelf blijven. Om de helft van de elektrische energie met zonnepanelen op te wekken heb je 0,36% van land en dakoppervlakte van Steenwijkerland nodig. Voor de andere helft 17 middelgrote windmolens. Plaatsing van zonnepanelen en windmolens moet in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende initiatieven krijgen financiële steun van de gemeente. Als je energie opwekking lokaal geld oplevert kun je dat in lokale voorzieningen stoppen, bijvoorbeeld een buurtbus.

Werkplaats Andere energievormen wil meer gebruik van aardwarmte en biomassa bevorderen. Voor biomassa is een ronde tafel nodig waar alle betrokken partijen gezamenlijk een plan maken. Om het gebruik van aardwarmte te bevorderen kan de gemeente beginnen bij scholen en sportaccommodaties. Daar kan meteen educatief gebruik worden gemaakt van de installaties.

Dicht bij Huis wil Steenwijkerland in 2028 energieneutraal hebben. Dat doen ze door deelnemers te ontzorgen en maatregelen financieel aantrekkelijk te maken. In 2020 dienen bij elke woning minstens twee energiemaatregelen genomen te zijn. Ze beginnen bij particuliere woningeigenaren maar willen uiteindelijk ook huurwoningen, bedrijfspanden en overheidsgebouwen in het plan meenemen. Dat doen ze samen met Buurkracht en de gemeente. Elke deelnemer krijgt een gratis onafhankelijk energie maatwerk advies. Daartoe kan het huidige energieloket worden aangepast.

Werkplaats Energiecoöperatie beschreef de voor- en nadelen van verschillende vormen waarin energieopwekking georganiseerd wordt. Uit onderzoek bij coöperaties in de gemeente blijkt dat ze het ook wel prettig vinden dat men elkaar kent. Wel zou er centraler kunnen worden gewerkt aan samenwerking tussen de verschillende coöperaties. De gemeente kan een actieve rol spelen in het stimuleren en ondersteunen van coöperaties. uiteindelijk moet iedere inwoner van Steenwijkerland lid kunnen worden van zo’n coöperatie.

Tot slot de werkplaats gemeentelijk beleid. Zij willen Steenwijkerland in 2035 aardgasvrij. Niet meer aansluiten van nieuwbouw op aardgas vanaf 2021 verplicht. Ook wil de groep ruimte voor windenergie. Als je aardgasloos wil zijn moet je ruim 300 hectare aan zonnepanelen neerzetten. Windenergie is onmisbaar. Dat geeft ook het voordeel van een balans als er weinig zon is is er wel wind en andersom. Er zijn 5 windturbines nodig die samen met bewoners worden ontwikkeld. Kijk ook naar experimenten met kleine windmolens. Via een fonds dat weer met terugbetaling van winsten wordt onderhouden kunnen energieinitiatieven worden ondersteund. In Steenwijkerland staan 450 monumentale panden. Daarvoor kan voor eigentijds en energiezuinig wooncomfort worden gezorgd. De mogelijkheden zijn er. Er moeten ook alternatieven komen voor het verbranden van rietafval.

Joey Teekamp heeft voor lokale omroep van Steenwijkerland, Slos tv, opnames gemaakt voor korte filmpjes die de werkplaatsen kunnen gebruiken voor hun presentaties.

Op 7 april 2018 volgt de Burgerraad in De Meenthe in Steenwijk. Dan worden de voorstellen onder leiding van Burgemeester Bats in stemming gebracht. Gelote inwoners die aan de Burgertop van november 2017 hebben deelgenomen mogen stemmen. De stemming is voor of tegen een voorstel en alle voorstellen kunnen worden aangenomen of weggestemd. De voorstellen kunnen worden bekeken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl