06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Om onze onafhankelijkheid stevig te verankeren werkt de stichting G1000.nu vanaf nu met een onafhankelijke Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht ziet toe op het onafhankelijk functioneren van de stichting, de werkorganisatie en de projecten die zij onderneemt. De leden van de Raad van Toezicht zijn mensen met gezag op hun vakgebied, die vanuit verschillende kennisdomeinen ons werk evalueren en van commentaar voorzien.

Een soort van ’Red Team’ voor de organisatie dus! Maar ook ’ombudsman’ voor deelnemers en partners van G1000.nu, die de Raad van Toezicht rechtstreeks kunnen benaderen als zij het idee hebben dat de organisatie haar belofte van onafhankelijkheid en een machtsvrije dialoog niet waarmaakt.

Tegelijk met het inrichten van de Raad van Toezicht is ook de governance van de stichting op orde gebracht. In de nieuwe situatie zijn alle sleutelfuncties gescheiden. De stichting werkt nu met een eenhoofdig bestuur, ingevuld door Jos van Winkel. De dagelijkse leiding is in handen van Mirjam de Pagter, Remco van der Stoep en Harm van Dijk. Zij worden bijgestaan door een enthousiast team. Daarmee zijn we weer helemaal op orde voor de toekomst!

We hebben ook het conceptbeleidsplan voor 2022-2025 opgeleverd. Dat lees je hier.