06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Op 20 oktober hebben we een G1000 Raadscafé gehouden voor 29 politici en ambtenaren van de gemeente Rheden. Deze avond gaf de deelnemers de gelegenheid om tot een gemeenschappelijke visie te komen op hoe een burgerberaad Rheden verder kan brengen in haar ambitie om CO2-neutraal te worden, en tegelijkertijd om kennis te maken met het instrument burgerberaad en de werkwijze van G1000.nu.

Na introducties van wethouder Dorus Klomberg en moderator Harm van Dijk, gingen de aanwezigen zelf in kleine groepen aan de slag. Dit deden zij in drie sessies, steeds in andere groepen en steeds met een andere vraag als beginpunt voor de dialoog. Aan het eind van elke ronde creëerden de deelnemers samen een woordwolk die een samenvatting vormde van wat hen in de gesprekken had geraakt.

Na de drie gespreksronden bleek het woord ‘verbinding’ het vaakst te zijn ingebracht door deelnemers, uitdrukking gevend aan de hoop of verwachting dat een G1000 Burgerberaad kan helpen om inwoners zich meer verbonden te laten voelen met elkaar, met hun omgeving, en met de noodzaak om samen tot een besluit te komen.

Ook ‘loslaten’ was een prominente term in de oogst van het Raadscafé – de notie dat een G1000 Burgerberaad voor ambtenaren en politici betekent dat ze ruimte en vertrouwen moeten geven aan de inwoners met wie ze samen aan voorstellen werken voor een CO2-neutrale gemeente. Woorden als ‘vertrouwen’, ‘openheid’, en ‘afspiegeling’ kwamen eveneens prominent naar voren. Opvallend, misschien, was het om te zien dat deelnemers nog vaker het woord ‘leuk’ inbrachten: ze willen ervoor zorgen dat het G1000 Burgerberaad een plezierige ervaring zal zijn voor iedereen – een belangrijke voorwaarde voor succes.

In december zal de gemeenteraad van Rheden besluiten of er komend jaar daadwerkelijk een G1000 Burgerberaad komt in de gemeente.