06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Gemeenten in Nederland die een Burgerberaad organiseren past in een trend. Het besef groeit dat je samen met inwoners tot betere besluiten komt, die op groter draagvlak kunnen rekenen. Maar wat er nu in de gemeente Rheden gebeurt, is bijzonder. Niet alleen heeft de gemeente de stichting G1000.nu gevraagd om daar een Burgerberaad over het klimaat te organiseren voor 500 deelnemers; het gemeentebestuur heeft al voordat het Burgerberaad G1000Rheden begint toegezegd om de uitkomsten ervan over te nemen.

Het nieuwe College van de gemeente Rheden doet die belofte in het pas verschenen coalitieakkoord ‘Groener, socialer, dichterbij’:

“We nemen de uitkomsten van het Burgerberaad Rheden over in het vertrouwen dat met de uitkomsten een CO2 neutraal Rheden in 2040 wordt gerealiseerd met een waarborg voor de gezondheid van de inwoners.

De Raad heeft dit op 31 mei bekrachtigd in een motie die door een overweldigende meerderheid werd gesteund. De motie spreekt uit dat de Raad:

“De uitkomsten van het burgerberaad meeneemt in de ontwikkeling van het verdere beleid, tenzij er zeer zwaarwegende argumenten tegen zijn.”

Het Burgerberaad G1000Rheden start op zaterdag 25 juni. Dan komen 500 door loting aangewezen deelnemers bij elkaar in sporthal Theothorne in Dieren om zich te buigen over de vraag ‘Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?’. De deelnemers weten vanaf de start dat hun deelname aan het Burgerberaad ertoe doet, omdat de gemeente de uitkomsten uiterst serieus zal nemen.

Dat de gemeente op deze manier het vertrouwen uitspreekt in de eigen inwoners, is niet vanzelfsprekend. Vaak genoeg houden bestuurders een slag om de arm bij een Burgerberaad, omdat je vooraf niet kunt weten met welke voorstellen de deelnemers zullen komen. De opstelling van de gemeente Rheden getuigt dus van bestuurlijke moed!

Ook voor de deelnemers is het spannend. Zij gaan tijd en energie investeren in het Burgerberaad en moeten het vertrouwen hebben dat de gemeente haar belofte zal waarmaken. Dat dit wederzijds vertrouwen mooie uitkomsten kan opleveren, blijkt bijvoorbeeld in Heerenveen. Daar worden de eerste resultaten zichtbaar van het Burgerberaad G1000Heerenveen over de Centrumvisie voor de stad. Een afvaardiging van deelnemers fungeert nog steeds als klankbordgroep voor de gemeente bij de verdere ontwikkelingen. In de gemeente Steenwijkerland wordt er na jaren nog steeds voortgebouwd op de resultaten van het Burgerberaad over ‘energieneutraal’. De G1000Steenwijkerland heeft een nieuwe stichting opgeleverd, waarin inwoners met steun van de gemeente allerlei duurzame initiatieven ontplooien.

Wat de G1000Rheden aan uitkomsten oplevert, weten we vanaf 12 november. Dan komt het Burgerberaad voor de laatste keer bij elkaar en stemmen de deelnemers over de voorstellen voor het Burgerakkoord. Vanaf dat moment zal gaan blijken hoe deelnemers, gemeente en partners gezamenlijk vorm kunnen geven aan hun ambities en beloften. Een proces om in de gaten te houden! Volg het op www.g1000rheden.nl.