06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Het afgelopen jaar zijn er verschillende scripties over de G1000 te vinden. We hebben ze verzameld voor je en ze zijn via onderstaande links te vinden:

Motieven voor de burgertop
EEN ONDERZOEK NAAR MOTIEVEN VOOR GEMEENTELIJKE OVERHEDEN OM BETROKKEN TE ZIJN BIJ EEN BURGERTOP BACHELORSCRIPITE UNIVERSITEIT UTRECHT
Anne Kool UNIVERSITEIT UTRECHT | BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP

Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij.’
EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BURGERPARLEMENTEN AAN DE REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE
Auteur: B.M. Schillings
Masterscriptie juridische bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen; faculteit rechtsgeleerdheid

Actie, reactie
Over de invloed van actoren op de ontwikkeling van loting in Amersfoort
Eline Westbeek
Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht

Perception of G1000 principles in G1000 Enschede
Group paper for Governance at the street-level
Kitty Boersma, Ties Bolding, Egbert Dijkstra, Laura Harks, Marijn Horstman