06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Ook scholen ontdekken de waarde van nieuwe democratie! Deze week vroeg alweer de 4eschoolorganisatie, de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg – SOVOT – ons om in hun organisatie een SOVOT400 te organiseren: een G1000 voor op school! Het wordt opnieuw een bijeenkomst waarbij leerlingen, ouders, leraren, schoolleiding en afgevaardigden van gemeente en organisaties rond de school met elkaar in gesprek gaan om samen te bepalen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de SOVOT.

Het resultaat van dat gesprek zal de basis vormen voor de nieuwe Strategische Visie van het SOVOT, waar de school de komende jaren weer mee vooruit kan. En die visie ‘schrijft zichzelf’ na een G1000, zoals Pieter Schram, voorzitter van het Singelland in Drachten het formuleerde. Vorig jaar hebben we daar eenzelfde traject gedaan als wij nu bij SOVOT gaan doen. De visie schrijft zichzelf, maar nog belangrijker: nog voor de inkt droog is, zijn de afspraken uit de nieuwe visie al geïmplementeerd in de organisatie. Wie kan er tenslotte tegen de zaken zijn die je zelf aangewezen hebt als belangrijk?

Minstens zo belangrijk is dat het gesprek wat op deze manier gevoerd wordt tussen alle geledingen van de organisatie. Mensen leren elkaar kennen, begrijpen elkaars drijfveren beter, hebben meer compassie met verschillen en zijn als gevolg daarvan meer bereidt om samen op te trekken. De bijdrage aan de ontwikkeling van een gedeelde cultuur is dus minstens zo belangrijk als het inhoudelijk resultaat.

Dat hebben we ook gemerkt bij het fusietraject van de 4 scholen voor speciaal onderwijs in Amersfoort, de Vosheuvelscholen. 2 Scholen uit het Bijzondere Onderwijs en 2 uit het Openbaar Onderwijs. Binnen 2 maanden leidde het G1000-gesprek, de Vosheuvel200, binnen deze scholen tot een gedeelde basis van zowel ouders van de verschillende bloedgroepen, als van de verschillende professionals die bij de scholen zijn betrokken.