06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Een groot deel van de maatregelen uit het op 11 november 2017 genomen G1000 Burgerbesluit over vuurwerk in Enschede wordt dit jaar nog uitgevoerd. Zo is er een stadsbrede campagne ‘Enschede viert oud en nieuw’  gestart, worden scholen benaderd met pakketten (met vuurwerkbril!) en zijn verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije zone’s ingesteld rond het ziekenhuis, dierenopvanglocaties en kinderboerderijen. Via allerlei kanalen krijgen burgers een poster waarmee ze kunnen aangeven dat ze geen vuurwerk voor hun huis willen hebben afgestoken.  

Op 11 november werd in de burgerzaal van het stadhuis Enschede het Burgerbesluit genomen door 72 deelnemers aan de G1000 top van 10 juni 2017. Het nemen van het burgerbesluit is te zien op de onderstaande video.

Aan de burgers zijn zes voorstellen voorgelegd waarvan er drie zijn aangenomen: vuurwerkvrije zones, voorlichting in het algemeen en specifiek op scholen. Vanuit deze voorstellen worden vanaf nu jaarlijks acties uitgezet zodat alle Enschedeërs met zijn allen een fijn en veilig oud & nieuw kunnen vieren waarbij iedereen het naar zijn zin heeft. Het burgerbesluit en de drie voorstellen kunt u hieronder downloaden: