06 24 59 44 23 info@g1000.nu

19 februari 2019 gaat in ’s Hertogenbosch de Voedsel1000 Noord-Brabant van start met naar verwachting 720 deelnemers. Mei 2019 wordt de Voedsel1000 afgesloten met het Voedselbesluit Noord-Brabant. ’Hoe maken we het voedselsysteem in Brabant toekomstbestendig?’ is de vraag die centraal staat.

De Voedsel1000 wordt georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant. Bij de organisatie wordt gebruik gemaakt van de G1000-aanpak, maar omdat de deelnemers in de eerste plaats bestaan uit professionals, kan het geen G1000 heten.

Wat niet wil zeggen dat er geen inwoners deelnemen: 180 deelnemers worden geworven onder inwoners van de Provincie. Overigens: ook de overige inwoners dienen alle inwoners van de provincie te zijn, omdat we het hier wel hebben over een zaak die de provincie aan gaat.

Onderwerp van de Voedsel1000 is de inrichting van het Voedselsysteem in Noord-Brabant. De productie, verwerking en distributie van voedsel is een belangrijke economische activiteit in Noord-Brabant die een groot beslag legt op de beschikbare middelen. Tegelijkertijd is zichtbaar dat de sector tegen de grenzen van haar groei aan loopt. De vraag is hoe het voedselsysteem toekomstbestendig gemaakt moet worden en wat daarvoor moet gebeuren. En daarmee ook de inrichting van de Provincie.
Kortom: een onderwerp wat de moeite waard is om vanuit heel Nederland te volgen, omdat dezelfde problematiek natuurlijk op veel meer plekken speelt.
Meer informatie via: www.voedsel1000.nl