06 24 59 44 23 info@g1000.nu
Met de komst van de nieuwe regering en de overeenstemming van de coalitie over een nieuwe aanpak van het stikstofprobleem, inclusief een fors stikstoffonds, lijkt de angel uit het conflict van de overheid met de boeren.
De keuze om de problemen in de sector per gebied op te lossen wordt door alle partijen met verve ingezet en krijgt vooralsnog het voordeel van de twijfel van de boerenorganisaties. Het op poten zetten van deze gebiedsgerichte aanpak vraagt nu even alle aandacht, dus voorlopig verwachten wij geen voortgang te kunnen melden voor een nationale G1000 over de toekomst van de landbouw.
Het mag duidelijk zijn dat wat ons betreft de urgentie van een nationale bezinning op dit onderwerp nog steeds hard nodig is, meer dan ooit. Het is jammer om te zien dat nu op gebiedsniveau allerlei plannen uitgewerkt gaan worden, terwijl een op nationaal niveau een inhoudelijk kader ontbreekt. Het spijt ons daarom zeer dat het SER-advies voor een breed landbouwakkoord het regeerakkoord niet gehaald heeft. Voorlopig moeten we wachten tot de wal het schip keert, voordat onze missie voor een nationale herori├źntatie verder vorm kan krijgen.
In de tussentijd gaan we niet stil zitten. We hebben ons gemeld bij de kwartiermakers van de gebiedsgerichte aanpak, omdat we denken dat we een goed instrument in handen hebben om ook op gebiedsniveau de broodnodige dialoog te faciliteren. We houden jullie op de hoogte van onze vorderingen daarbij.