De gemeenteraad van Steenwijkerland organiseert regelmatig een politieke markt waar thema’s worden besproken met betrokkenen uit de samenleving. Woensdagavond 6 juni stond het vervolg van de G1000Steenwijkerland op de agenda. Vanuit alle fracties kwam veel waardering voor de deelnemers, die met veel tijd en energie aan de 9 voorstellen hebben gewerkt.

Kritische noten waren er ten aanzien van de voorbereiding van het uiteindelijke Burgerbesluit. Daar valt volgens de insprekers nog wel het één en ander aan te verbeteren. Opvallend was het enthousiasme waarmee werkplaatsen die hun voorstel niet in het besluit gehonoreerd zagen zich presenteerden aan de gemeenteraad. Diverse partijen gaven aan ook hun ideeën in de besluitvorming te willen betrekken. De VVD vond het voorstel om het burgerbesluit richtinggevend te laten zijn voor een integraal programma Duurzaam Steenwijkerland te zwak geformuleerd. Bij alle fracties is de wil aanwezig om nu aan te pakken.

Wethouder Akkermans gaf in zijn antwoord aan dat die wil er zeker ook is bij het College. Hij noemde de G1000Steenwijkerland een lichtpunt in zijn bestaan als wethouder. Ook bij hem veel waardering voor het vele werk dat de deelnemers aan de werkplaatsen hebben verricht. “Ik heb dat van nabij meegemaakt want mijn vrouw was lid van één van die werkplaatsen”, aldus de tevreden wethouder.

Op 19 juni komt het burgerbesluit als bespreekstuk in de gemeenteraad.

In een bijgevoegd document wordt het volgende voorstel gedaan aan de gemeenteraad:

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit:

  • kennis te nemen van het Burgerbesluit G1000 Steenwijkerland en met inachtneming van alle voorstellen opgenomen in de reader, het Burgerbesluit als richtinggevend besluit vast te stellen en het college te verzoeken dit Burgerbesluit op te nemen in een integraal Programma
    Duurzaam Steenwijkerland;
  • bij het opstellen van dit programma Duurzaam Steenwijkerland ook te kijken naar logische verbindingen in de andere processen die met de energietransitie te maken hebben, zoals Regionale Energie- en Klimaat Strategie, samenwerking met ondernemers, lokale initiatieven
    etc., zodat hiermee een integrale aanpak ontstaat;
  • voor de uitvoering van dit programma Duurzaam Steenwijkerland te kijken naar de benodigde programmagelden, te beginnen bij de in de Perspectiefnota 2019 – 2022 op te nemen voorstellen duurzaamheid, om hiermee mogelijk de eerste stappen te kunnen realiseren.

Het volledige voorstel voor een vervolg kunt u downloaden: 7.1 Burgerbesluit G1000 Steenwijkerland het vervolg De bespreking is hieronder nog eens te bekijken:

Share This