Op dit moment voeren we in Nederland een debat over de toekomst van de landbouw en onze natuur. Het debat vindt plaats in de krant, op straat, in de rechtbank en op TV. Maar opiniestukken, protesten en rechtszaken vestigen de aandacht voortdurend op onze verschillen: waarover zijn we het oneens?
Dat is jammer, want uiteindelijk willen we het met elkaar eens worden, dus laten we ons op onze overeenkomsten richten: Wat vinden we samen belangrijk?

Er zijn een aantal initiatiefnemers opgestaan om een dialoog te organiseren waarbij iedereen een stem krijgt: de BoerBurgerDialoog. Om te zorgen dat het ook echt een onafhankelijke dialoog wordt, gebruiken we daarvoor de oudste vorm van democratie: loting en overleg.

De uitgangspunten:

  • Er zitten geen organisaties en partijen aan tafel, alleen mensen, zonder achterban, met alleen hun eigen belangen.

  • Er is geen agenda bij voorbaat, de onderwerpen en richting word door de deelnemers bepaald.

  • De mensen die meedoen worden geloot onder de hele Nederlandse bevolking en boerenstand, iedereen heeft evenveel kans om mee te doen.

  • We nemen de tijd om elkaar te begrijpen, en op zoek te gaan naar concrete oplossingen.

BoerBurgerDialoog werkt samen met G1000.nu voor het organiseren van de dialoog. Om een nationale BoerBurgerDialoog te realiseren is jouw steun nodig. Daarom vragen we je om  als supporter of als ambassadeur op boerburgerdialoog.nl aan te melden. 

Harm van Dijk over de boer-burgerdialoog:

“Er is nu een heftig conflict tussen overheid en boeren gaande, die de toekomst van hun bedrijf bedreigt zien door allerlei beperkende maatregelen. De politiek zal hiervoor ongetwijfeld, na veel duw en trekwerk, een oplossing vinden.
Maar het onderliggende probleem blijft bestaan: ’Hoe moet onze landbouw er in de toekomst uit zien?’. Die vraag raakt ons allemaal, niet alleen boeren, maar alle burgers in Nederland. Omdat het gaat over de manier waarop wij consumeren, wat wij voor ons eten betalen en over hoe wij willen dat Nederland er in de toekomst uit ziet. Boeren spelen een sleutelrol, omdat zij het voor een belangrijk deel moeten doen. Om die reden is het belangrijk dat wij als burgers en boeren rechtstreeks in gesprek gaan en met elkaar op zoek gaan naar goede antwoorden.
Daarom heb ik mij met de G1000 aangesloten bij het initiatief van Ellen om een BoerBurgerDialoog te organiseren. Om dat goede gesprek van boeren en burgers mogelijk te maken en om zo bij te dragen aan de samenleving van morgen!”

Share This