06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Op zaterdag 1 juli hebben de deelnemers van G1000Wonen Zaanstreek-Waterland het Burgerakkoord Wonen Zaanstreek-Waterland vastgesteld en overhandigd aan de Gemeenten en partners van het project. Hiermee laten zij zien wat voor hen belangrijk is in het vraagstuk ‘Hoe ziet wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?’.

Bij de start op 1 april hebben de deelnemers op de Burgertop de onderwerpen met elkaar gevonden die voor hen bij het vraagstuk passen. Daarna hebben ze zich ruim drie maanden verdiept in deze verschillende onderwerpen. Ze hebben voorstellen gemaakt en deze op de Burgerraad van 1 juli gepresenteerd. Bij elk voorstel hoort een aantal beslispunten. Daarover is gestemd op de laatste bijeenkomst. Lees alles over het Burgerberaad G1000Wonen Zaanstreek-Waterland op: https://G1000zaanstreekwaterland.nl/