G1000University

Op 3 september 2020 vond voor het 6jaar op rij de G1000University plaats.

Dit jaar vond de University geheel online plaats. Je treft hieronder het programma. Je vindt hier alle presentaties en workshops terug.

In 2020 was thema ‘G1000 Burgerberaad– het ‘poldermodel van de toekomst?’

Verslag G1000University 2020

Programma 3 september 2020 ochtend 

Bekijk hier alle workshops en presentaties terug

 • 08.45 uur Digitale inloop
 • 09.00 uur Welkom – Harm van Dijk
 • 09:15 De burger en de politiek in Nederland’ – James Kennedy, UU 
 • 09:45 uur Woeste boeren en zaadjes van verandering –
  Katrien Termeer, WUR
 • 10:15 uur De waarheid op losse schroeven? Over complotdenken in onze samenleving –
  Jaron Harambam, KU Leuven

   

 • 10:45 uur Pauze
 • 11:00 Werkgroep-ronde 1 –
  James Kennedy, Katrien Termeer, Jaron Harambam

   

 • 12:00 uur Lunchpauze

Programma 3 september 2020 middag

Bekijk hier alle presentaties en workshops terug

 • 13.00 uur Can democracy safeguard the future?
  Graham Smith, University of Westminster
 • 13.30 uur Convention Citoyenne pour le Climat –
  Yves Mathieu, Mission Publique
 • 14.00 uur De BoerBurgerDialoog –
  Harm van Dijk, G1000.nu
 • 14.30 uur Pauze

 • 14.45 uur Werkgroep-ronde 2: Graham Smith, Yves Matthieu, Harm van Dijk
 • 15.45 uur Pauze

 • 16.00 uur Panel en gesprek met de zaal – James Kennedy, Katrien Termeer, Jaron Harambam, Graham Smith en Yves Matthieu
 • 17.00 uur Einde

Thema University 2020

G1000 – het ‘poldermodel van de toekomst?

Bekijk hier alle workshops en presentaties terug.

Het verwerven van draagvlak bij burgers om structurele maatschappelijke problemen aan te pakken wordt meer en meer een uitdaging. Overeenstemming met maatschappelijke partners en richtinggevende adviezen van adviesraden zijn niet langer een garantie voor voldoende draagvlak bij de bevolking en uitvoerbaarheid van beleid.

Tijd voor een nieuwe aanpak: de burger rechtstreeks raadplegen, zonder tussenkomst van belangenvertegenwoordigers. Maar dan wel in een setting waarbij de burger zich bewust is van het grotere geheel waarvoor wij als burgers gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben.

Een succesvolle manier om dat te doen is het Burgerberaad G1000, een vorm van directe democratie waarbij met gebruikmaking van loting, dialoog en het hele systeem in de zaal, brede overeenstemming bereikt wordt tussen de deelnemers over visie- en beleidskeuzes.

Wij doen een oproep aan de politieke partijen in Nederland het Burgerberaad G1000 structureel in gaat zetten bij besluitvorming.  Op nationaal niveau hebben wij een voorstel gedaan voor een G1000 over de toekomst van de landbouw – www.boerburgerdialoog.nl. En voor een G1000 voor het formuleren van een breed gedragen klimaat- en energiebeleid.

Op provinciaal en lokaal niveau ondersteunen wij nu al op tal van plekken de inzet van het Burgerberaad G1000. Ben je het met ons eens? Of misschien juist wel helemaal niet. Praat je met ons mee over het Burgerberaad G1000? Geef je op voor de G1000University 2020. 

De sprekers van 2020

James Kennedy

James Kennedy

De Burger en Politiek in Nederland

In zijn klassieke film ‘Alleman’ merkte de cineast Bert Haanstra op dat Nederlanders geen hartstochtelijke actieve inzet hebben voor de politiek. Ook onderzoek heeft uitgewezen dat de betrokkenheid van Nederlanders bij de politiek niet erg hoog is. Dit in tegenstelling tot hun brede maatschappelijke betrokkkenheid. Verkend wordt hoe Nederlanders zijn omgegaan met de politiek, hoe dat in de laatste jaren veranderd is, en in welke mate ze open zullen staan voor nieuwe vormen van betrokkenheid.

Meer informatie over James Kennedy

Since the 1st of October 2015 I am Dean of Utrecht University College (UCU). I am also since that date Professor of Modern Dutch History at this university.

My expertise is postwar history, in the first instance the Netherlands but also with an eye to transnational and comparative perspectives.

The general focus is on the intersection of political, social and cultural history of this period, with a particular interest in the ethical dimensions of policy and its relationship to society. This has translated into books and grants (for both see below) into the following themes:

 • Cultural change of “the Sixties”
 • History of euthanasia
 • Changes in civil society and citizenship
 • Anticorruption strategies
 • Church-state relations
 • History of drugs policy
Katrien Termeer

Katrien Termeer

Woeste boeren en zaadjes van verandering
Boeren protesten, heftige politieke debatten en stevige uitspraken op sociale media zijn aan de orde van de dag. Het is het beeld van een gepolariseerd debat: Woeste boeren versus bezorgde burgers. Daarnaast verschijnen steeds meer nieuwe initiatieven in ons voedselsysteem. Hoe kunnen deze zaadjes accumuleren in de transformatie van ons voedselsysteem? En welke rol spelen ze in het gepolariseerde debat?
Meer over Katrien Termeer

Prof dr. ir. C.J.A.M. Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan De WUR. Zij onderzoekt innovatieve vormen van governance voor taaie vraagstukken in de beleidsvelden klimaatverandering en duurzame agro-food ketens. Zij werkte eerder bij Sioo, het ministerie van LNV, en de universiteiten van Delft en Rotterdam. 

Jaron Harambam

Jaron Harambam

De waarheid op losse schroeven? Over complotdenken in onze samenleving
Van verschillende kanten worden officiële waarheden van overheid, media en wetenschap betwist, of we het nu hebben over klimaatverandering, terroristische aanslagen of de huidige coronacrisis. Volgens velen zijn we daarom beland in het post-truth tijdperk: een wereld waarin objectieve feiten er niet langer toe zouden doen. Als antwoord horen we vooral dat we De Waarheid in ere moeten herstellen door weer meer naar experts en instituties te luisteren. In mijn presentatie leg ik uit waarom dit een onjuiste en contraproductieve strategie is. Ik sluit af met een effectiever en democratischer alternatief ontwikkeld vanuit wetenschapsstudies: burgerkennisplatforms.

Meer over Jaron Harambam

Jaron Harambam (PhD, 1983) is als interdisciplinair socioloog werkzaam aan het Instituut voor Media Studies van de KU Leuven en doet onderzoek op het gebied van nieuws, desinformatie en complottheorieën in de context van het algoritmisch gestructureerde media-ecosysteem van vandaag de dag. Zijn proefschrift, waarop hij cum laude is gepromoveerd, is gebaseerd op etnografisch onderzoek in het Nederlandse complotdenkersmilieu en verschaft een inlevend sociologisch perspectief van een gemarginaliseerde subcultuur.

 

Graham Smith

Graham Smith

Can democracy safeguard the future?

Our democracies repeatedly fail to safeguard the future. From pensions, infrastructure, health and social care through to climate, biodiversity, pandemics and emerging technologies, democracies have been unable to deliver robust policies for the long term. We need creative and imaginative thinking to redesign our democratic institutions to overcome the drivers of short-termism. The combination of random selection and deliberation makes mini-publics a particularly promising approach to respond to political myopia and to reinvigorate democracy for future generations.

Meer informatie over Graham Smith

Graham Smith is Professor of Politics and Director of the Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, UK. He is a specialist in democratic theory and practice, with particular expertise in democratic innovations – new forms of participation in political decision making. His publications include Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation(Cambridge, 2009) and Can Democracy Safeguard the Future? (Polity, 2021). He was one of the organisers of the Citizens’ Assembly on Brexit which proved influential in the development of citizens’ assemblies in the UK.

Yves Mathieu

Yves Mathieu

Citizens’ Assembly on Climate France

With the team at Missions Publiques, Yves develops citizen participation processes. Missions Publiques is supporting the Citizens’ Assembly on Climate announced by the French President in April 2019 following the Grand Débat National. The Assembly brings together 150 randomly selected citizens representing the diversity of French society and tasked with putting forward a series of measures “to achieve a minimum reduction of 40% in greenhouse gas emissions by 2030, in a spirit of social justice”. Along with Eurogroup Consulting, Res publica and Harris Interactive, Missions Publiques is part of the core team working on the Assembly. We are assisting the organizer, the CESE (the French economic, social, and environmental council), and the Assembly’s governance committee with the overall structure of the Assembly and with running the sessions.

Meer over Yves Mathieu

Yves Mathieu is co-director and founder of the independent agency Missions Publiques. He brings a new approach to the governance of the commons by including citizen expertise and by advising decision-makers on their actions and strategies. He has more than 25 years of experience in the design and facilitation of citizens and stakeholders participatory approaches, locally and globally, and in the participatory design of public policies and public services. Recently, he was co-coordinator of the team in charge of the design and the facilitation of the French Citizens Convention on Climate (2019 and 2020).He is a member of the TEDx community, associate expert of World Economic Forum and a founding member of the global Democracy R&D network.

Harm van Dijk

Harm van Dijk

De BoerBurgerDialoog en G1000Landbouw

Hoe ziet de toekomst van de Landbouw er uit?

Wij willen een BoerBurgerdialoog,
omdat we geloven dat boeren en burgers er samen uit kunnen komen. In een échte dialoog!

“Er is sprake van een conflict tussen boeren, die de toekomst van hun bedrijf bedreigd zien door allerlei beperkende maatregelen en de overheid. 
Uiteindelijk zal de politiek, na veel duw en trekwerk, hiervoor een oplossing vinden. Maar het onderliggende probleem blijft bestaan. De vraag blijft: ’Hoe moet onze landbouw er in de toekomst uit zien?’. Die vraag raakt ons allemaal, niet alleen boeren, maar alle burgers in Nederland. Omdat het gaat over de manier waarop wij consumeren, wat wij voor ons eten betalen en over hoe wij willen dat Nederland er in de toekomst uit ziet. Boeren spelen een sleutelrol, omdat zij het voor een belangrijk deel moeten doen. Om die reden is het belangrijk dat wij als burgers en boeren rechtstreeks in gesprek gaan en met elkaar op zoek gaan naar goede antwoorden.”

Hoor tijdens de University hoe we dit project op willen zetten en waar we in het proces staan. 

Meer over Harm van Dijk

Harm van Dijk is initiatiefnemer van het Burgeriniatief G1000 in Nederland dat sinds 2013 actief is in Nederland. Hij heeft ruime ervaring in het opzetten van Large Scale Interventies en het faciliteren van deliberatieve processen. Samen met het team van G1000.nu heeft hij inmiddels 28 burgerberaden op zijn naam staan. Dit naast kleinschaliger cocreatietrajecten. 

Samen met Ellen Maassen en Majella Schoonman is hij initiatiefnemer van de BoerBurgerDialoog en het Burgerberaad G1000Landbouw.  

 

 

Locatie

Voorgaande jaren waren we op locatie. Zo ook in 2019 toen we in de Witte Vlinder te Amersfoort te gast waren. In 2020 zal de University online plaats vinden via Zoom! Inschrijven is wel noodzakelijk. 

Meld je aan voor de G1000University van 3 september 2020. Deelname is gratis.  

Je kunt hier het verslag van 2019 bekijken.  

NIEUWS 

Groot nieuws, eerste burgerraad over klimaat in Europa is een feit

Groot nieuws, eerste burgerraad over klimaat in Europa is een feit

Maandagochtend 29 juni maakte President Macron bekend dat hij 146 van de 149 aanbevelingen van de Burgerraad over het Klimaat in Frankrijk geheel over zal nemen en in beleid en wetgeving zal vertalen. Tegelijkertijd maakte hij bekend voor duurzaamheids- en ecologisch...

Boerburgerdialoog, de 1e nationale G1000?

Boerburgerdialoog, de 1e nationale G1000?

Eind 2019 klopte Ellen Maassen bij ons aan de deur met het idee om ‘iets te doen met deliberatie en boeren’. Getriggerd door de boerenprotesten aan de ene kant en protesten van de klimaatactivisten van XR aan de andere kant dacht zij: we moeten er toch ook samen uit...

G1000Heerenveen afgerond

G1000Heerenveen afgerond

Burgemeester Tjeerd van der Zwan neemt het ondertekende Burgerbesluit in ontvangst.[Foto: FPh / Mustafa] In Heerenveen besloot de nieuwe gemeenteraad om het in deze nieuwe zittingsperiode eens helemaal anders te gaan doen: samen, op basis van een raadsakkoord. In dat...

Share This