06 24 59 44 23 info@g1000.nu
G1000Enschede
10 juni 2017 – Twentehallen
Informatie

Lees hier het artikel ‘Enschedese monitorgroep vuurwerk is klaar met werk’ uit 2019. 

Verslag Burgerberaad G1000Enschede 2017

Enschede hield medio 2017 op initiatief van vooral burgemeester Onno van Veldhuizen een Burgerberaad over vuurwerk.

Op  Zaterdag 10 juni 2017 zaten meer dan 300 inwoners van Enschede bij elkaar voor een G1000 over vuurwerk. Op deze zomerse dag werd vooruitgekeken naar Oud en Nieuw. Vuurwerk brengt plezier en overlast. Bovendien vond in Enschede op zaterdag 13 mei 2000 een vuurwerkramp plaats waarbij 23 doden vielen, bijna 1000 gewonden en 200 woningen werden verwoest. Een beladen thema dus.
De gemeente heeft contact gezocht met G1000.nu om hierover volgens de G1000 principes een dialoog te organiseren. Het gehele traject was van 10 juni t/m 11 november. De slotdag was op 11 november 2017. Daarna zijn de voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Naar aanleiding van het Burgerbesluit zijn er diverse maatregelen in de stad genomen. Zo werden verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije zones aangewezen, om de overlast voor mens en dier te beperken. Ook kwam er een stadsbrede voorlichtingscampagne die moest leiden tot een cultuuromslag ten aanzien van het afsteken van vuurwerk en er werd op scholen aan voorlichting gedaan.

Download hier het hele verslag (pdf bestand). 

Wil je zelf ook een G1000 organiseren? Neem dan contact op!
Monitorgroep die de uitvoering van het Burgerbesluit gaat volgen.
BEKIJKEN:
Andere projecten
G1000Steenwijkerland
Gerdine van Ramshorst - website
Friese Dorpentop
G1000Borne
VIA AV
G1000Schiedam