06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Burgemeester Tjeerd van der Zwan neemt het ondertekende Burgerbesluit in ontvangst.
[Foto: FPh / Mustafa]

In Heerenveen besloot de nieuwe gemeenteraad om het in deze nieuwe zittingsperiode eens helemaal anders te gaan doen: samen, op basis van een raadsakkoord. In dat akkoord was ruimte ingeruimd voor besluitvorming door de burgers. Eén van de onderwerpen die daarvoor in aanmerking kwam was de ontwikkeling van een toekomstbestendig centrum voor Heerenveen. G1000.nu werd gevraagd om als partner van de gemeente dit proces te begeleiden. Op 9 februari kwamen 380 deelnemers uit de hele gemeente bij elkaar om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

 

Op 25 mei werd de G1000 afgerond met een Burgerbesluit Centrum Heerenveen, waarin vanuit verschillende perspectieven richting werd gegeven aan de ontwikkeling en een groot aantal hele concrete voorstellen werd gedaan. Op dit moment werkt het college op verzoek van de gemeenteraad de voorstellen uit tot een concreet plan, daarbij geholpen door de Monitorgroep Centrum Heerenveen, een groep van 51 deelnemers van de G1000, die zich gecommitteerd hebben om de centrumontwikkeling actief te blijven volgen en waar nodig bij te sturen.

Lees hier het verslag van de Burgerraad.

Bekijk het Burgerbesluit
Het Burgerbesluit, de stemmingsuitslag, samenvattingen van alle gepresenteerde voorstellen en foto’s van de bijeenkomst op 25 mei vind je hier:

>> Lees het Burgerbesluit

>> Bekijk alle voorstellen en beslispunten

>> Bekijk de stemmingsuitslag per beslispunt

>> Bekijk de foto’s