06 24 59 44 23 info@g1000.nu

De gemeente Rheden (Gelderland) wil in 2022 een G1000 Burgerberaad laten plaatsvinden over energie en klimaat. In december 2021 werd het voorstel daarvoor van het College van B&W unaniem gesteund door de Gemeenteraad.

De vraag die de gemeente wil voorleggen aan de G1000Rheden is “hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?”. Zo’n 500 burgers, ambtenaren, politici, werkgevers en professionals uit de gemeente zullen tijdens het burgerberaad over die vraag met elkaar in dialoog gaan.

Burgemeester van Rheden, Carol van Eert, over de G1000Rheden: De gemeenteraad heeft mij gevraagd, als portefeuillehouder voor Partnerschap en Participatie, het proces rond het Burgerberaad Klimaataanpak te begeleiden. Daar ben ik heel blij mee. Het is belangrijk om samen als partners (inwoners, ondernemers en gemeente) aan dit complexe thema te werken in het besef dat we een gezamenlijk belang dienen. Alleen met wederzijds respect en vertrouwen kan er iets moois ontstaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we als partners met deze G1000 methode een mooie stap kunnen zetten richting de toekomst”.

Wethouder Dorus Klomberg zegt: “De verandering van het klimaat raakt ons allemaal. De afgelopen vier jaar heb ik, als wethouder voor de Klimaataanpak, mijn best gedaan om zoveel mogelijk met inwoners en ondernemers in onze gemeente in gesprek te gaan. Ik ben er van overtuigd dat iedereen een bijdrage kan en wil leveren aan de oplossing, hoe klein ook. Tegelijkertijd heb ik gemerkt dat het ook moeilijk is om keuzes te maken. Ik ben blij dat we in Rheden met de G1000 aanpak het goede Rhedense klimaatgesprek kunnen gaan voeren met als doel een gedragen burgerbesluit voor de  klimaataanpak in Rheden”.

In oktober 2021 konden politici en ambtenaren van de gemeente alvast kennismaken met de werkwijze van de G1000 en de kracht van de dialoog, tijdens een G1000-Raadscafé.