06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Voor het eerst sinds alles stopte door de corona-pandemie is er weer een G1000 Burgertop geweest. Deelnemers uit de Vlijmense wijk Vliedberg hadden de primeur. Die kwamen op donderdagavond 14 april bij elkaar om in dialoog te gaan over een duurzame toekomst voor hun wijk.

Er waren 110 deelnemers bij de Burgertop van de G1000Vliedberg. Een klein aantal daarvan waren lokale professionals, ambtenaren en politici; de overgrote meerderheid bestond uit gelote wijkbewoners. Voor elk woonadres in de wijk was één persoon ingeloot, die kon zich aanmelden om mee te doen.

Na een korte inleiding van moderator Harm van Dijk ging het los. Dat wil zeggen: aan meer dan 25 tafels tegelijk begon het gesprek. Deelnemers spraken in kleine groepjes met elkaar over wat zij belangrijk vonden voor een duurzame toekomst van Vliedberg. Om de kern van al die gesprekken samen te brengen, vroeg de moderator de deelnemers om na iedere gespreksronde de kern van hun gesprek in één woord naar het grote scherm te sturen met behulp van hun telefoon. Zo stelden de deelnemers in drie ronden zelf vast over welke onderwerpen het moet gaan in de G1000Vliedberg.

Woordwolk met de woorden samen, leefbaarheid en groenvoorziening het grootst

Met behulp van de woordwolk besloten de deelnemers dat ze in het vervolg van de avond wilden doorpraten over: samen, leefbaarheid, groen(voorziening), jeugd, afval, verduurzaming en het lokale project ‘gol’. In 13 werkgroepen maakten de deelnemers een begin met een voorstel voor een van die thema’s.

In de volgende fase van de G1000Vliedberg, het Burgerforum, gaan die deelnemers die dat willen de voorstellen verder uitwerken. Maar liefst 80 van de 110 deelnemers hebben zich voor de eerste bijeenkomst van het Burgerforum aangemeld. Die is op 12 mei. Dan kunnen de werkgroepen kennis en inspiratie opdoen van ‘inspiratoren’ die we op hun verzoek uitnodigen.

Meer over de G1000Vliedberg lees je op de website www.g1000vliedberg.nl.