06 24 59 44 23 info@g1000.nu

G1000Vliedberg

4 april – 16 juli 2022 – Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk

Informatie

De G1000Vliedberg is op 14 april 2022 van start gegaan met de Burgertop. Meer dan 110 deelnemers gingen in de zaaltent van Mariënkroon met elkaar in dialoog over de toekomst van de wijk.

De onderwerpen die bij de Burgertop naar voren kwamen, zijn door deelnemers uitgewerkt tot voorstellen. Daarvoor zijn ze nog drie keer bijeen geweest en hebben ze kennis en inspiratie ingewonnen bij experts van binnen en buiten de gemeenschap.

Op 16 juli was de Burgerraad. De deelnemers hebben daar gestemd over de voorstellen. Alle (onderdelen van) voorstellen die een meerderheid van stemmen kregen, zijn opgenomen in het Burgerakkoord. Dat is aangeboden aan de gemeente Heusden en andere partners van de G1000Vliedberg.

Wil je zelf ook een G1000 organiseren? Neem dan contact op!
Andere projecten

G1000Uden

Gerdine van Ramshorst - website

G1000Nijmegen

G1000Enschede
VIA AV
G1000Schiedam