06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Op zaterdag 16 juli gebeurt er iets bijzonders in de Noord-Brabantse gemeente Heusden. Dan komt het Burgerberaad G1000Vliedberg voor de laatste keer bij elkaar en bepalen de deelnemers met elkaar wat er in hun wijk moet gebeuren om die een duurzame toekomst te geven.

In het voorjaar ontvingen zo’n 2.000 inwoners van de wijk Vliedberg in Vlijmen (gemeente Heusden) een uitnodiging om zich aan te melden voor het Burgerberaad G1000Vliedberg. Per huishouden was er één persoon ingeloot. De vraag die centraal stond, was: ‘hoe geven we Vliedberg een duurzame toekomst’. Naast deze gelote inwoners, konden ook politici, ambtenaren en professionals die betrokken zijn bij de wijk zich aanmelden om mee te doen.

De G1000Vliedberg ging op 14 april 2022 van start met 110 deelnemers. Een ruime meerderheid was inwoner van de wijk. Op deze eerste bijeenkomst, de Burgertop, gingen deelnemers in kleine groepen in dialoog om samen te bepalen welke onderwerpen belangrijk waren voor een duurzame toekomst van hun wijk. De deelnemers kozen zeven onderwerpen om aan verder te werken: Samen, Leefbaarheid, Jeugd, Groen, Afval, Verduurzaming, en Geen ‘GOL’.

Deelnemers kozen zelf of ze wilden meedoen aan het uitwerken van de voorstellen voor deze onderwerpen, en met welk onderwerp ze aan de slag wilden. Met ruim de helft van de deelnemers ging het Burgerforum van start: een serie van drie bijeenkomsten waar de deelnemers met hulp van inspiratoren, experts en lokale belangenvertegenwoordigers hun onderwerpen uitwerkten tot concrete voorstellen voor de toekomst van de wijk.

Die voorstellen presenteren de deelnemers op 16 juli tijdens de Burgerraad. Aan het eind van de dag mag iedereen die meedeed aan de Burgertop op 14 april over deze voorstellen stemmen. Elk voorstel dat door de meerderheid van de deelnemers wordt gesteund, komt in het Burgerakkoord. Met het vaststellen van het Burgerakkoord wordt de G1000Vliedberg afgesloten. De voorstellen van het Burgerberaad worden aangeboden aan de politiek, aan organisaties in de wijk, en aan de bewoners.

Ruim voor de Burgerraad hebben de gemeente Heusden en diverse lokale organisaties al een partnerovereenkomst ondertekend, om te verzekeren dat ze de uitkomsten van de G1000Vliedberg serieus zullen nemen. De deelnemers vormen bij de Burgerraad op 16 juli zelf een ‘Initiatievengroep’ die in overleg met deze partners gaat werken aan het uitvoeren van het Burgerakkoord.

De G1000Vliedberg is het eerste G1000 Burgerberaad sinds de coronastop. G1000.nu begeleidt het proces als onafhankelijke partij. Het initiatief voor het Burgerberaad komt van de gemeente Heusden.