06 24 59 44 23 info@g1000.nu

“Urgente ruimtelijke transitieopgaven vragen om een breed draagvlak en inbreng van alle lagen en gelederen uit de samenleving. De roep dat het democratisch bestel onvoldoende voorziet in directe invloed van burgers klinkt alsmaar luider. Het burgerberaad, dat burgers directer zeggenschap geeft, wint terrein. Samen met Eva Rovers en Harm van Dijk, deskundigen op het gebied van burgerberaden, bespreken wij wat deze manier van besluitvorming kan betekenen voor ruimtelijke transitieopgaven.”

Harm van Dijk is samen met Eva Rovers geïnterviewd voor het vakblad Ruimte en Wonen. In dit vakblad strategen, bestuurders en beleidsmedewerkers op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent ruimtelijke ordening en wonen. Ben je benieuwd naar wat Harm van Dijk verteld over het belang van een burgerberaad bij het helpen van het oplossen van vraagstukken omtrent ruimtelijk ordening? Lees het gehele artikel hier.