06 24 59 44 23 info@g1000.nu
Update: internationale activiteiten

Update: internationale activiteiten

Global Assembly De laatste bijeenkomst van de Global Assembly was op 17 december 2021. Ruim twee maanden hadden 100 wereldburgers, die door loting waren samengebracht, met elkaar dialoog gevoerd over de mondiale aanpak van de klimaat- en natuurcrises. Het resultaat is...