06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Global Assembly

De laatste bijeenkomst van de Global Assembly was op 17 december 2021. Ruim twee maanden hadden 100 wereldburgers, die door loting waren samengebracht, met elkaar dialoog gevoerd over de mondiale aanpak van de klimaat- en natuurcrises. Het resultaat is een gezamenlijke verklaring: the People’s Declaration for the Sustainable Future of Planet Earth.

Eerder in het proces had de Global Assembly al een gezamenlijke boodschap ingebracht bij de klimaattop COP26 in Glasgow. Het proces, waaraan G1000.nu intensief heeft meegewerkt, was uniek maar niet eenmalig. Dit jaar volgen er plannen voor een vervolg; de ambitie is dat wereldburgers uiteindelijk door burgerberaden een vaste plek aan tafel krijgen bij de wereldleiders.

G1000.nu organiseert op woensdag 9 februari 2022 om 8.45 uur een webinar over de Global Assembly. Deelnemen is gratis.

Overzicht van ‘Mini-Publics’ door de tijd heen

Onderzoekers in Berlijn hebben een overzicht samengesteld van allerlei uitingen van burgerparticipatie over de hele wereld. Ze gebruiken daarvoor de term ‘Mini-Publics’. Het gaat dus om processen die de diversiteit van de samenleving in het klein proberen na te bootsen, door het werven van een zo representatief mogelijke groep deelnemers.

In het overzicht staan processen van 1970 (!) tot 2019, met informatie over het onderwerp, de methode, de initiatiefnemer, enzovoort. De onderzoekers hebben er een vernuftige weergave voor gemaakt, die bestaat uit een kaart en een tijdbalk. Niet alle G1000 Burgerberaden staan er al op, maar als je inzoomt op Nederland dan kom je al snel een G1000 tegen.

Kennisnetwerk klimaatberaden

KNOCA is de naam van het nieuwe internationale kennisnetwerk over klimaatberaden. In de afgelopen jaren zijn er op veel plaatsen in de wereld burgerberaden georganiseerd over het klimaat, en het worden er alleen maar meer. Om van deze activiteiten te leren, zorgt KNOCA voor het verzamelen en uitwisselen van kennis tussen onder meer wetenschappers, practitioners en overheden. Bij G1000.nu volgen we de activiteiten van KNOCA op de voet, en delen we ook onze kennis over burgerberaden op het thema klimaat.

Wie dat wil kan zich kosteloos aanmelden als lid van het KNOCA-netwerk.