G1000Amersfoort
2014 & 2016
Feiten en cijfers
Datum: 22 maart 2014
Deelnemers: 598 (348 gelote burgers, 40 werkgevers, 40 kunstenaars, 45 politici, 45 ambtenaren, 80 tafelsecretarissen)
Uitnodiging: loting burgers, werving werkgevers, ambtenaren, raadsleden en kunstenaars
Loting: Loting 6000 burgers uit Basis administratie gemeente
Leeftijd tussen: 18 en 82
Initiatief: Burgers
Kernteam: 5 burgers
Financiering: Gemeente, BZK, sponsoring (15% van de totale kosten)
Methodiek: Drie ronden stadscafé waarin agenda bepaald is. Drie ronden stadsgesprek, waarin ideeën zijn uitgewerkt. Stemmen door gelote burgers. Matching met vraag wie verder wil met welk thema.
Agenda: Er was geen inhoudelijke agenda van te voren vastgesteld
Werkvorm: dialoog, stemmen, matchen
Vervolg: 184 Amersfoorters hebben zich opgegeven om de 10 voorstellen verder te brengen.
Terugkoppeling: In het natraject heeft de formateur alle voorstellen ontvangen. 100 deelnemers hebben op 12 april 2014 werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen hebben op 15 september 2015 hun plannen gepresenteerd.

Website:  www.g1000Amersfoort.nl

Bekijk hier de top 10 van 2014.

Bekijk hier de top 10 van 2016.

Wil je zelf ook een G1000 organiseren? Neem dan contact op!
BEKIJKEN:
Andere projecten
G1000Steenwijkerland
Gerdine van Ramshorst - website
Friese Dorpentop
G1000Enschede
VIA AV
G1000Schiedam