06 24 59 44 23 info@g1000.nu

G1000Amsterdam

6 juni 2015 – Zuiderkerk in Amsterdam
Informatie

Op 6 juni 2015 vond de eerste Burgertop Amsterdam plaats. Op deze dag kwamen bijna 250 Amsterdammers bij elkaar om aan 35 ronde tafels te praten over thema’s die zij belang- rijk vonden voor hun buurt, wijk en de stad. De Burgertop leverde 57 ideeën en plannen op. De deelnemers zijn zo veel mogelijk met deze plannen zelf aan de slag gegaan. Daarnaast hebben de vrijwilligers van de Burgertop deze plannen gepresenteerd aan het college, de gemeenteraad en bij alle zeven bestuurscommissies in de stad. De Burgertop Amsterdam is een onafhankelijk initiatief en was alleen mogelijk met de hulp van ongeveer honderd vrijwilligers, Amsterdamse bedrijven en organisaties. Het initiatief is ge- nomen net na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Concreet waren er twee aanleidingen voor de Burgertop. Eén: onze zorgen over het lage opkomstpercentage bij de verkiezingen. Twee: het plan dat GroenLinks en D66 tijdens de onderhandelingen presenteerden om een deel van het collegeakkoord wit te laten en later met burgers in te vullen. Na aanleiding van ons opinieartikel in het Parool kwam de eerste groep vrijwilligers bij elkaar om te praten over een burgertop.

Bekijk hier de website.

Bekijk hier de resultaten.

Wil je zelf ook een G1000 organiseren? Neem dan contact op!
BEKIJKEN:
Andere projecten
G1000Steenwijkerland
Gerdine van Ramshorst - website

G1000Amersfoort

G1000Enschede
VIA AV

G1000Groningen