06 24 59 44 23 info@g1000.nu

G1000Zuid-Holland

12 januari – 25 maart 2023 – Rotterdam, Bodegraven, Oud-Beijerland en Den Haag

Informatie

Er is een Burgerakkoord voor de provincie Zuid-Holland! Op zaterdag 25 maart presenteerden de deelnemers van het Burgerberaad G1000Zuid-Holland hun voorstellen in het provinciehuis in Den Haag. Met die voorstellen laten de deelnemers zien wat er volgens hen anders moet in Zuid-Holland: waar de net gekozen Statenleden mee aan de slag moeten.

Na de presentaties gingen 54 van de aanwezige deelnemers naar de Statenzaal om te stemmen over de voorstellen. Vanuit elk van de thematische Burgerberaden – over Wonen, Toekomst van het platteland, en Leefbaarheid, verkeer en vervoer – waren er 18 afgevaardigden die meededen aan de stemming. Om de sessie in goede banen te leiden was er een presidium onder leiding van Statenlid (en initiatiefnemer van het Burgerberaad) Sinan Özkaya.

In totaal waren en 113 beslispunten verdeeld over de drie thema’s. Die beslispunten waren in de voorgaande weken al aangenomen door de Burgerraden van de thema’s. Nu was de vraag welke beslispunten nog een keer aan de orde moesten komen, om na te gaan of ze ook door de deelnemers uit de andere Burgerberaden werden gesteund. Voor elk van de thema’s kwamen er zo meerdere beslispunten voor de tweede keer ter stemming. Als minstens 28 van de stemmende deelnemers vóór het punt stemde, dan was het definitief aangenomen en kwam het in het Provinciaal Burgerakkoord.

De deelnemers namen uiteindelijk alle beslispunten aan. Daarna werd er over alle drie de thematische Burgerakkoorden als geheel gestemd. Met zeer grote meerderheid is elk van de Burgerakkoorden aangenomen en zo dus deel geworden van het complete Provinciaal Burgerakkoord.

Na de stemming hebben de afgevaardigden het provinciaal Burgerakkoord overhandigd aan de nieuw gekozen Provinciale Staten, met het verzoek om het uit te voeren. Er waren 23 Statenleden aanwezig om het Burgerakkoord in ontvangst te nemen en daarnaast de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, en de verkenner voor een nieuw College van Gedeputeerde Staten, Fred Teeven.

In totaal hebben ruim 300 inwoners van Zuid-Holland meegedaan aan dit Burgerberaad. Daarvan deden er ongeveer 100 mee aan de Slotconferentie.

De deelnemers van de G1000Zuid-Holland vormen nu een Monitor/Klankbordgroep. Die zal gaan optreden als gesprekspartner van de politiek en kan door de provincie (en anderen) geraadpleegd worden over het Burgerakkoord.

Wil je zelf ook een G1000 organiseren? Neem dan contact op!
Andere projecten

G1000Uden

Gerdine van Ramshorst - website

G1000Nijmegen

G1000Enschede
VIA AV
G1000Schiedam