06 24 59 44 23 info@g1000.nu

WijkG1000’en Amersfoort

2014 t/m 2016

Informatie

Uit de G1000Amersfoort van 2014 was een groep voortgekomen die in alle Amersfoortse wijken een G1000 wilde organiseren op wijkniveau. Een half jaar na de G1000Amersfoort stond de startbijeenkomst van de eerste wijkG1000 gepland. Motto van de WijkG1000Kruiskamp was: Wat willen WIJ als wijkbewoners van Kruiskamp? 

In plaats van één dag (zoals bij de G1000Amersfoort) bestaat de wijkG1000Kruiskamp uit 6 bijeenkomsten: Start, Visiecafe, Dromen, Denken, Doen, Slotbijeenkomst. Tijdens het proces zijn er ideeën uitgewerkt voor de thema’s contact, ontmoeten, jongeren, initiatief, betrokkenheid en veiligheid. De bijeenkomsten hebben plaatsgevonden van oktober 2014 t/m januari 2015. Kijk voor meer info op de WijkG1000 website.

Later zijn er een tweede WijkG1000 georganiseerd in de wijk Zielhorst. De bijeenkomsten liepen van oktober 2015 t/m januari 2016. De belangrijkste resultaten waren het realiseren van een maandelijks muziekcafé en van gedeelde eetbare tuinen. Lees meer op de WijkG1000 website. 

 

Wil je zelf ook een G1000 organiseren? Neem dan contact op!
Andere projecten
G1000Steenwijkerland
Gerdine van Ramshorst - website
Friese Dorpentop
G1000Enschede
VIA AV
G1000Amersfoort