06 24 59 44 23 info@g1000.nu

De prestigieuze Brouwer Conferentie, bijgewoond door Z.M. Koning Willem-Alexander, stond dit jaar in het teken van G1000 Burgerberaden. Steeds nadrukkelijker worden die beschouwd als een goed middel om het vertrouwen tussen burgers en overheid te herstellen. De conferentie van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) vond plaats op maandag 24 januari. 

In 2021 werd de stichting G1000.nu door de KHMW uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs, die wordt uitgereikt aan een initiatief dat succesvol is in het bevorderen van vertrouwen in de samenleving. Om die reden ging dit jaar de Brouwer Conferentie over de kracht van het burgerberaad.

De conferentie is nu terug te kijken. Wil je de hele conferentie (90 minuten) bekijken, klik dan hier. Om direct naar de bijdragen van de sprekers te gaan, vind je hieronder de links:

Initiatiefnemer Harm van Dijk sprak namens de stichting G1000.nu de conferentie toe. Hieronder kun je zijn toespraak teruglezen.

Toespraak Harm van Dijk, Brouwer Conferentie, 24 januari 2022

Majesteit, dames en heren, allereerst wil ik namens de stichting G1000.nu onze dank uitspreken aan het bestuur van de KHMW en de jury van de Brouwer Vertrouwensprijs, voor de toekenning van deze prijs in 2021. Het zal niemand verbazen dat de coronaperiode ook voor onze organisatie een bijzondere uitdaging is. Dankzij de prijs overleven wij deze periode zonder kleerscheuren. Ons team is intact gebleven, we hebben dankzij de prijs onze organisatie en onze aanpak zelfs verder kunnen ontwikkelen.

Ik wil hier ook mijn dank uitspreken aan Job Cohen. Al vanaf nagenoeg het begin van onze activiteiten, acht jaar geleden, heeft Job ons kritisch gevolgd. Tegelijkertijd heeft hij ons gesteund waar dat maar kon. En ik overdrijf geen moment als ik zeg dat ik zonder hem hier niet had gestaan.

‘Dit is echte democratie!’ en ‘Nu voel ik mij voor het eerst echt Amersfoorter!’ Dit zijn twee telkens terugkerende uitspraken van deelnemers van de G1000-en die wij de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Een G1000 raakt kennelijk aan een diepgevoelde behoefte van burgers om gehoord te worden en om de gemeenschap waar zij deel van uit maken, écht te ervaren.

Precies dát is wat de overheid alsmaar niet lukt, om dat bij ons als inwoners te bewerkstelligen. Sommigen onder u spreken daarom al over ‘code zwart’ als het gaat om het vertrouwen tussen burger en overheid.

Wat is ons geheim: Wij leveren wat we beloven – een plek waarbinnen een machtsvrije dialoog van alle deelnemers met elkaar mogelijk is, ongeacht herkomst of rol in de maatschappij. Waar deelnemers elkaar als medeburgers kunnen ontmoeten. En waar altijd een betekenisvolle overeenstemming ontstaat.

In het komende jaar gaan wij met ons team op een aantal plaatsen in Nederland weer zo’n plek creëren:

  • In de Provincie Zeeland, met 500 Zeeuwen, over de toekomst van de zorg in Zeeland;
  • In Zaanstreek-Waterland, met 500 Zaankanters en Waterlanders, over de toekomst van het wonen in die streek;
  • In Rheden, met 500 inwoners, over de vraag hoe Rheden CO2-neutraal kan worden;
  • In Heusden, met 150 inwoners van de wijk Vliedberg, over de vraag hoe de wijk duurzaam kan worden.

Dit zijn de eerste projecten voor dit jaar, er zullen er ongetwijfeld meer gaan volgen. Uiteindelijk zijn wij pas tevreden als overal in Nederland dit soort plekken georganiseerd worden, plekken waar burgers zich gehoord weten en zich weer onderdeel kunnen voelen van het grotere geheel, de gemeenschap waar zij zich mee identificeren.

Gelukkig neemt de belangstelling voor Burgerberaden hand over hand toe en de toekenning van de Brouwer Vertrouwensprijs heeft daar zeker haar steentje bijgedragen, waarvoor nogmaals dank!

Wat ik ons als burgers en samenleving toewens is een overheid die het belang van een burgerberaad erkend en die bereid is om actief aan de slag te gaan met de uitkomsten ervan. Dank u!