06 24 59 44 23 info@g1000.nu
Update: internationale activiteiten

Update: internationale activiteiten

Global Assembly De laatste bijeenkomst van de Global Assembly was op 17 december 2021. Ruim twee maanden hadden 100 wereldburgers, die door loting waren samengebracht, met elkaar dialoog gevoerd over de mondiale aanpak van de klimaat- en natuurcrises. Het resultaat is...
Landelijk Netwerk Burgerberaad van start

Landelijk Netwerk Burgerberaad van start

Eind 2021 is het Netwerk Burgerberaad opgericht. Het Netwerk Burgerberaad wil helpen om kennis en bekendheid van burgerberaden en burgerfora te vergroten. Wat ons betreft zijn burgerberaden een belangrijk middel om burgers meer zeggenschap te geven, en zodoende samen...

Webinar: Onafhankelijkheid

Woensdag 29 juni om 8.45 uur tot  10.00 uur: webinar over onafhankelijkheid. Op 29 juni staat ons eerst volgende webinar weer gepland. Dit is tevens de laatste voor de zomervakantie. Algemeen wordt onderschreven dat het belangrijk is dat een burgerberaad onafhankelijk...
G1000.nu webinars: terugkijken en aanmelden

G1000.nu webinars: terugkijken en aanmelden

In het kader van onze leerschool in oprichting, de G1000Academy, organiseren we maandelijks gratis webinars over aspecten van het G1000 Burgerberaad. De webinars van november en december 2021 kun je hier terugkijken. Het webinar van 10 november gaat over het...
Bericht uit de Zoom-room van de Global Assembly

Bericht uit de Zoom-room van de Global Assembly

Zoals al eerder was te lezen op onze site, is G1000.nu sinds augustus onderdeel van het wereldwijde team dat de Global Assembly organiseert. Een burgerberaad op wereldniveau, waarbij 100 gelote wereldburgers met elkaar in dialoog gaan over de vraag hoe de mensheid de...