06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Er staan voor 2022 al vier nieuwe G1000 Burgerberaden op de rol en daar zijn we ontzettend blij mee. Zeker ook omdat er in 2020 en 2021 nauwelijks gelegenheid was om gemeenschappen fysiek bijeen te brengen voor dialoog. Gelukkig neemt de behoefte hieraan alleen maar toe en belooft dit jaar een spannend jaar te worden waar burgers met elkaar en met overheden en instellingen de toekomst van hun regio of gemeente samen vormgeven.

We zien dat het G1000 Burgerberaad op verschillende niveaus en uiteenlopende beleidsterreinen wordt ingezet om voor nieuwe, breed gedragen oplossingen te zorgen, waarbij de hele samenleving zeggenschap heeft. Laten we de nieuwe burgerberaden even langslopen.

In de provincie Zeeland zijn we, in partnerschap met de Zeeuwse Zorg Coalitie, aan het werk om de G1000Zorg Zeeland te organiseren, een burgerberaad waar 500 Zeeuwen zich samen buigen over de toekomst van de zorg in hun provincie.

In de gemeente Rheden heeft de Raad ingestemd met een G1000 Burgerberaad over het behalen van het lokale klimaatdoel voor 2040. Daar gaan 500 Rhedenaren over in dialoog met elkaar in de G1000Rheden.

Ook in de wijk Vliedberg in Vlijmen is duurzaamheid het thema van een G1000 Burgerberaad. De gemeente Heusden nodigt daar 150 inwoners uit om met elkaar voorstellen te doen om de wijk duurzaam en toekomstbestendig te maken, de G1000Vliedberg.

En we gaan een partnerschap aan met woningcorporaties en gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland, om daar een G1000 Burgerberaad te organiseren over wonen, de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland.

We verwachten dat we in april 2022 de eerste BurgerTop zullen kunnen houden, daarna volgen de fysieke en online bijeenkomsten elkaar in rap tempo op.

Meer weten? Houd onze website in de gaten en volg ons op de sociale kanalen – je vindt ons op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram.